|

Pressmeddelande

Taxiunionen vill arbeta för förändring för app-taxichauförer

Tusentals app-taxichaufförer i Sverige är trötta på att vara röstlösa och att behöva köra 80% längre för att få samma lön som en anställd taxichaufför hos ett tradionellt taxiföretag. Taxiunionen, en nybildad taxiförening, har kommit till för att kräva förändring för denna nya yrkesgrupp.

Bakgrund

Bara inom storstockholmsområdet är över 3000 taxichaufförer anslutna till någon av de stora app-leverantörerna som Uber, Bolt, Taxijakten och/eller andra mindre företag.

Dessa leverantörer har revolutionerat taxibranschen då resenärerna snabbt kan få tag i en taxi dygnet runt till lågt pris genom sin mobiltelefon. Marknaden har förändrats för alltid och vi kommer aldrig gå tillbaka till det gamla. App-företagen har lärt resenärerna att resa billigt och att enkelt jämföra och betygsätta förarna. Få resenärer verkar dock tänka på konsekvenserna av dessa radikala förändringar. Vem bryr sig om dem som försöker försörja sig genom att köra taxi? Hur påverkas taxiförarna av denna stora omvandling?

App-taxichaufförens verklighet

Taxiunionen har gjort noggranna jämförelser som visar att en app-taxichaufför måste köra 80% längre mätt i kilometer för att uppnå samma omsättning som en heltidsanställd taxichaufför på ett annat företag på grund av de extremt låga priserna som app-företagen tillämpar för att försöka att få monopol i branschen. Frågan är då varför inte app-taxichaufförer istället tar heltidsjobb i traditionella företag? Svaret på det är mångfacetterat:

  • Det finns få om ens några alls jobb tillgängliga inom den etablerade taxibranschen. Av de 158 taxichaufförsjobb som annonserades på arbetsförmedlingen i Storstockholmsområdet efterfrågar nästan alla app-förare för att arbeta med Uber och/eller Bolt (information online från Arbetsförmedlingen den 1 september 2021).
  • Vissa förare behöver flexibla tider för sitt jobb pga sina familjeförhållanden.
  • Andra chaufförer behöver ha två, ofta lågavlönade, jobb för att klara sin ekonomi och ett app-taxijobb ger större flexibilitet när de lägger sina skift runt ett annat jobbschema.
  • För att kunna ansluta sig till traditionellt taxiföretag krävs det ytterligare ekonomiska investeringar, som många kanske inte klarar av.

Få kunder vet att app-taxiåkare/chaufförer står för alla kostnader i samband med en körning, inklusive bilinköp, försäkring, bränsle/el, fordonsservice, vägskatt, vägtullar, städning, och reparationer. Förutom det tillkommer den 20-25 procentiga serviceavgift som app-företagen tar för varje resa. Ovanpå det betalar förarna dessutom moms på dessa serviceavgifter. App-taxichaufförens verklighet är inte hållbar!

Att köra taxi i Sverige

Sverige är ett av de få länder där app-förare måste ha taxilicens, vilket kräver en omfattande utbildning där föraren ska klara tre kunskapsprov och ett körprov innan de får ansöka om tillstånd från Transportstyrelsen.

Andra krav handlar om ålder (>21 år), medicinsk undersökning, lämplighetskontroll genom till exempel brottsregister och körkortsinnehav sedan en viss tid.

Att bedriva taxiverksamhet i Sverige

kräver ytterliga fyra prov hos Transportstyrelsen, en ansökan för trafiktillstånd (5700 kr). Den som ansöker om taxitrafiktillstånd måste alltid skicka med handlingar som visar att personen eller bolaget uppfyller kravet på ekonomiska resurser. Du som söker ska förfoga över kapital och reserver om minst 100 000 kronor för ett fordon och 50 000 kronor för varje ytterligare fordon man vill använda.

Konsekvenserna av det nya systemet

Så kraven på en svensk taxichaufför är höga, väldefinierade och under granskning från statliga myndigheter, så är rättigheterna för tusentals app-taxichaufförer under all kritik, om inte obefintliga.

De flesta taxichaufförer har stora skulder efter att ha startat sitt företag som enskild firma/aktiebolag på grund av kraven; den nödvändiga utbildningen, pappersarbetet och samtliga kostnader för att starta ett bolag inklusive inköpet av bil, taxameterutrustning, mm. De flesta app-förare får inte ansluta sig till ett befintligt fackförbund, eftersom facket inte tar emot enskilda förare utan bara de som är anställda av företag med kollektiv avtal, och som följer begreppet en ”god taxitradition”. Det betyder att app-förare inte har möjlighet till sjukskrivning, semester, övertid och mer. Med andra ord finns det ingen social trygghet för förarna.

Taxibranschen i tider av Covid-19

Enligt en rapport från Svenska Taxiförbundet den 17 juni 2021 drabbades taxibranschen av en minskning av efterfrågan med 40% under Covid-19-pandemin. En överväldigande majoritet av app-förarna kunde inte få något ekonomiskt stöd från regeringen i en bransch som var bland dem som drabbades hårdast av pandemin. Under denna tid introducerade app-företagen en ny prisstrategi som skulle sänka priset på resorna med ännu 15%!

Konsekvenserna av det nuvarande app-systemet för hållbarhet av individer, vårt samhälle och vår miljö

Enligt vårt bifogade faktablad måste en Uber-förare köra 80% fler km för att kunna tjäna lika mycket som en taxiförare från ett traditionellt taxiföretag, och motsvarande siffra för Bolt är 73%. Dessa fakta är baserade på startavgift, pris per minut och pris per km och beräkning baseras på kortare resor med 10 km i genomsnitt.

Miljökonsekvenserna

app-taxibilarna måste köra 80% fler km betyder 80% mer förorening genom bränsle, däck och bilens slitage!

App-företag tillåter utvalda bilar som är upp till åtta år gamla, på Taxi Stockholm till exempel är bilar endast upp till tre år tillåtna. Äldre bilar förorenar mer.

Låt oss nu tala klarspråk en stund om konsekvenserna för individen och samhället:

  • Fasta låga priser i App-miljön skapar stor belastning på förarna med följden att andra i trafiken och kunder ibland är missnöjda och upprörda över vissa app-chaufförers beteende i trafiken. Stressen att komma till nästa kund utan att få resan avbokad på vägen dit (vilket ofta händer eftersom kunderna inte vill vänta) eller risken att få dåligt betyg om man kommer en aning för sent till upphämtningsplatsen, trötthet från att ha arbetat många timmar och andra skäl kan vara orsaken till sämre förarbeteende.
  • Låga fasta priser leder automatiskt till stressade förare eftersom antalet resor avgör deras inkomst, mycket sällan ersätter app-företag föraren även om tiden för resan är längre än beräknad.
  • På vilket sätt påverkar stressen chaufförernas psykiska och fysiska välbefinnande? Hur länge kan man fortsätta i denna arbetsmiljö utan att betala ett för högt pris i sitt dagliga liv genom utbrändhet och andra sjukdomar?
  • Hur påverkar stressen, de många arbetstimmar och många arbetspass, relationerna med sina familjer, nära och kära?
  • Stressade förare kan välja att köra för fort för att uppfylla sin resekvot och få inkomster för dagen. Detta har miljökonsekvenser men öppnar också frågor kring allas säkerhet. Hur säkert är det att en stressad förare kör och försöker skynda sig till nästa kund och som behöver köra 80% fler km och därför arbetar den maximalt lagligt tillåtna 13 timmar per dygn, 6 till 7 dagar i veckan utan betald semester?
  • Vi vet att denna information kan slå tillbaka på oss när vi berättar hur det är, men vi vill vara ärliga och dela fakta om vår situation så öppet som vi kan.

Taxiunionen förenar app-taxichaufförer

Taxiunionen är ett initiativ från taxichaufförer (och ofta mindre) taxiföretag som använder de etablerade app-företagen som Uber, Bolt och andra för att få kontakt med potentiella kunder. Många av oss app-taxichaufförer fick kontakt med dessa företag när villkoren, avgifterna och priserna såg annorlunda ut, nämligen mycket bättre. Sedan dessa app-företag startades i Sverige har priserna på resor sjunkit med över 30% och den så kallade ”serviceavgiften” (beloppet som app-företaget tar från varje resa) har i de flesta fall höjts från 15 till 20-25%, medan alla kringkostnaderna för bilkörningen har höjts! Kort sagt: många app-taxichaufförer befinner sig i en sådan beroendeställning att de tvingas acceptera nya icke-förhandsbara villkor för att försöka täcka sina kostnader och säkra en viss inkomst. De ständiga justeringarna av priser, kostnader, avgifter och villkor till förarnas nackdel och det faktum att deras röster och åsikter aldrig beaktas av app-företagen eller myndigheterna fick oss att starta Taxiunionen för att få en röst och plattform för att agera, informera och relatera till app-företag, myndigheter och allmänheten om de utmaningar vi står inför.

För mer info kontakta oss