Om oss
Verksamhet

Taxiunionen (802511-1256) en ideell förening för dem som arbetar inom taxi & bud.

Vision

Taxiunionen vill sträva efter en hållbar taxiverksamhet i Sverige för taxi-åkare, taxiförare och kunder.

Mål

Genom en gemensam röst och olika initiativ vill Taxiunionen påverka och förbättra taxibranschen.

Genom information och samverkan med allmänheten, olika aktörer inom branschen och myndigheterna vill vi skapa förutsättningar för lika villkor i taxibranschen.

Genom att skapa dessa förutsättningar kan vi presentera en ny och mer hållbar struktur och praxis som gagnar kunder, samhället, miljön, åkare och förare.

Genom en tydlighet i branschen skapar vi trygghet och stabilitet som leder till en bättre service som i sin tur leder till nöjdare kunder.

Together We Can!