STADGAR FÖR TAXIUNIONEN

med hemort i STOCKHOLM Bildad 2021 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 §          Ändamål Föreningen har som ändamål att bevaka och tillvarata taxibranschens gemensamma intressen genom att bl a bedriva upplysning till allmänheten om förutsättningarna för säkra persontransporter, informera beslutsfattare om effekterna av antagna bestämmelser och förfaranden för upphandlingar mm, utgöra en diskussions-/förhandlingspart som företräder taxibranschens intressen vis…